FAQ

parovani rucek, resety a deep resety
  • Párování bezdrátových sluchátek na základnové stanice Yealink W73, Yealink W53 a Yealink W52: Základnová stanice a ručka v sadě Yealink W73P / Yealink W53P / Yealink W52P (set základové stanice a bezdrátového sluchátka) je již spárovaný. Pro přidání dalších bezdrátových sluchátek Yealink W73H / W53H / W52H je nutný následující postup: Na již připojené základnové stanici podržte několik sekund stisknuté tlačítko Paging/Registrace – rozbliká se kontrolka „LED: Registrace sluchátek“ na základnové stanici. Na bezdrátovém sluchátku, které chcete spárovat, zapněte párovací režim: Stiskněte tlačítko „OK“, a zvolte Nastavení -> Registrace -> Regist. sluchátko. Zobrazí se všechny dostupné základové stanice zapnuté v režimu párování -> zvolte tu, na kterou chcete sluchátko přiřadit a zadejte kód pro potvrzení „0000“. Pokud chcete na jednu základovou stanici přiřadit více sluchátek, opakujte postup pro každé z nich. Uživatelské účty, které jsou k základnové stanici přiřazené, se na bezdrátová sluchátka navazují v pořadí, ve kterém se sluchátka registrují. (Tento návod naleznete též v návodech na příslušné DECT telefony na portále hlas-navody.t-mobile.cz v sekci Návody k IP telefonům)
zmeny hesel, user a admin účty
  • Uživatelské nastavené přes portál služby Virtuální ústředny T-Mobile: Pro přístup k Osobnímu webovému portálu použijte internetový prohlížeč MS Explorer 6 a vyšší verze. Pro správné fungování vybraných funkcí (především Manažera hovorů) bude systém automaticky na váš počítač instalovat podporu jazyka Java. V případě potíží prosím kontaktujte kolegu, který byl pověřen správou Virtuální pobočkové ústředny. Adresa pro přihlášení do aplikace služeb zřizovaných nebo migrovaných od roku 2022: hlas.t-mobile.cz. Pro služby zřízené před rokem 2022 použijte adresu: portal-uc.gtsce.com. K přihlášení použijte údaje, které jste obdrželi od vašeho správce (viz předávací protokol společnosti T-Mobile). Přístupové jméno (User ID): xxxxxxxxx Heslo (Password): xxxxxxxxx Upozornění: Přístupové jméno a Heslo jsou vaše osobní údaje opravňující k využívání všech služeb, proto tyto údaje chraňte před případným zneužitím.